Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenia komunikacyjne –
Gdynia i cała Polska

Najczęściej związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, ale też mogą być np. turystyczne – NNW są coraz popularniejszym zabezpieczeniem dla klientów ubezpieczycieli. Skrót odnosi się do „następstw nieszczęśliwych wypadków” i dotyczy sytuacji, w której Ty lub Twoi współpasażerowie odnieśliście uszczerbek na zdrowiu w wyniku kolizji. Pełen zakres NNW jest zawsze ujmowany w OWU, dlatego warto je sprawdzić.

To dobrowolne ubezpieczenie wypłacane niezależnie od pozostałych świadczeń, np. z ZUS. Należy się ono zarówno pokrzywdzonym w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu, jak i jego bliskim, kiedy ubezpieczony poniósł śmierć. W ramach NNW można liczyć m.in. na:
  • pomoc medyczną,
  • pobyt i opiekę w szpitalu,
  • rehabilitację,
  • pomoc finansową w przypadku czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy,
  • świadczenie z tytułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.
Pełen zakres zawsze ustalany jest indywidualnie z klientem. Chodzi zarówno o przypadki, jakie kwalifikują się do pokrycia kosztów przez ubezpieczyciela, jak i rodzaj usług, które ten opłaca.

Jak można się spodziewać – różne towarzystwa mają do zaproponowania odmienne polisy, a ich przejrzenie z pewnością zajmie długi czas. Dlatego, jeśli myślisz nad ubezpieczeniem NNW – zgłoś się do Asekureo. Nasi eksperci przygotują Ci czytelne zestawienie najkorzystniejszych ofert.
Agent ubezpieczeniowy odpowiada