Ekspert odpowiada

 • Czy wykupując AC mogę być spokojny o moje auto nawet za granicą?

  To zależy od tego czy wykupione ubezpieczenie AC  obejmuje
  swoim zakresem Europę. Większość firm zapewnia tę ochronę, jednakże
  w przypadku wyjazdu za granicę radzę się upewnić. Jeżeli nie –
  proponuję  za dodatkową opłatą  rozszerzyć zakres
  terytorialny ochrony o pozostałe kraje Europy. Warunki Autocasco
  rozszerzeń określane są indywidualnie przez poszczególne zakłady
  ubezpieczeniowe.

 • Czy cena polisy komunikacyjnej zależy od marki auta?

  Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna" cena polisy OC
  zależy m.in. od marki auta, jakim jeździmy. Najdroższe pod tym
  względem są Toyoty Corolla. Wynika to z popularności tego modelu
  wśród firm, a co za tym idzie wysokiej szkodowości. Tymi
  samochodami jeżdżą głównie przedstawiciele medyczni, handlowcy i
  in. Przejeżdżają oni dziesiątki tysięcy kilometrów rocznie.
  Powodują też więcej wypadków i kolizji niż przeciętny Polak.
  Rzadko kiedy dbają o służbowe samochody i powodują drobne uszkodzenia i
  zarysowania. W rezultacie ubezpieczyciele podnoszą np. stawki AC, czego
  nie akceptują firmy i rezygnują z tego typu ubezpieczenia.

 • Co to jest UDZIAŁ WŁASNY?

  Udział własny i franszyzy - umownie
  określane kwotowe lub procentowe ograniczenia w wypłacanych
  odszkodowaniach. Zasadniczo są ich dwa rodzaje tj. franszyzy integralne
  i udziały własne w szkodzie - te ostatnie zwane
  także franszyzami redukcyjnymi. Franszyza redukcyjna
  – to każdorazowe pomniejszenie odszkodowania o określoną kwotę
  lub procent sumy ubezpieczenia. Cel – ma ona wyeliminować pokrywanie
  strat, które nie mają charakteru losowego.

 • Co to jest FRANSZYZA INTEGRALNA?

  Franszyza integralna– Zakład Ubezpieczeń nie
  pokrywa szkód nie przekraczających pewnej kwoty lub procentu sumy
  ubezpieczenia, ale w przypadku wystąpienia szkody o wartości wyższej
  niż określona ubezpieczyciel pokrywa całą szkodę. Cel –
  wyeliminowanie z odpowiedzialności ubezpieczyciela małych szkód,
  których koszty postępowania likwidacyjnego przekraczałyby
  wartość poniesionej przez ubezpieczonego straty. Powinna być na tyle
  niska aby nie wpływała negatywnie na sytuację majątkową
  ubezpieczonego. Franszyza integralna decyduje o tym, czy występuje
  odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Agent ubezpieczeniowy odpowiada