Agencja ubezpieczeniowa Trójmiasto - 4-Life
Zobacz wszystkie aktualności

VIG blisko strategicznego celu 10% udziału w rynku

01-09-2019

Vienna Insurance Group w Polsce po II kwartale 2019 r.:

-- 2,56 mld zł przypisu (wzrost o 19%)

-- 120 mln zł zysku brutto (wzrost o 19%)

 

Po II kwartale 2019 r. składka przypisana brutto zebrana przez grupę Vienna Insurance Group w Polsce wyniosła 2,56 mld zł, co stanowi wzrost o 19%.

Wzrosty w majątku, stabilnie w życiu

Przypis spółek majątkowych VIG-u przekroczył próg 2 mld zł i wzrósł niemal o 20% rok do roku. Jak podkreśla ubezpieczyciel, stanowi wartość o siedem razy lepszą niż rynek, na którym odnotowano blisko trzyprocentowy wzrost.

VIG wskazuje, że chociaż na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych panuje stagnacja, portfel komunikacji ubezpieczyciela wzrósł po 2. kwartale o 22% z zadowalającym wskaźnikiem zespolonym. Portfel ubezpieczeń pozakomunikacyjnych wzrósł o ponad 15%, czyli 2 razy więcej niż rynek. Dzięki tym wynikom szacowany udział grupy w rynku zwiększył się do 11% w ubezpieczeniach komunikacyjnych i do ponad 9% w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych.

Dynamika składki w InterRisku, uzyskana również dzięki strategicznej współpracy z TUW TUW, osiągnęła najwyższą wśród spółek VIG-u wartość 130% rok do roku i pozwoliła na wypracowanie przypisu składki w wysokości 671,4 mln zł. Majątkowa Compensa odnotowała przypis rzędu 905,4 mln zł, co jest wynikiem o 16% lepszym niż wartość z analogicznego okresu ubiegłego roku. Wiener, najmłodsza spółka grupy, osiągnęła przypis 425,2 mln zł, o 12% więcej rok do roku. Portfel ubezpieczeń pozakomunikacyjnych najmocniej rozwijał się w Compensie i Wienerze, ze wzrostem odpowiednio o 28% i 21%.

VIG podkreśla, że mimo trudnych warunków na rynku ubezpieczeń na życie, sytuacja spółek życiowych grupy jest stabilna, a ich składka przypisana brutto wyniosła 561,6 mln zł (spadek o 1,6%). Compensa Życie wypracowała przypis na poziomie 443,3 mln zł. Spółka osiągnęła 110-procentową dynamikę, którą zawdzięcza znacznemu wzrostowi w ubezpieczeniach grupowych i składki jednorazowej bancassurance. Na ogólny wynik grupy ma wpływ także składka Vienna Life w wysokości 118,3 mln zł ( spadek 30% r/r). Rezultat jest zgodny z trwającą recesją na rynku produktów unit-linked.

VIG zawdzięcza rozwój zarówno akwizycji i współpracy strategicznej, jak i znacznemu wzrostowi organicznemu.

 
Wyniki finansowe po pierwszym półroczu najlepsze w historii

Łączny zysk brutto (wg MSSF) VIG-u w Polsce wzrósł w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim o niemal 19% do poziomu ponad 120 mln zł. Pozytywny trend odnotowano zarówno w spółkach majątkowych, jak i życiowych. Szczególnie wysoki wzrost wyniku finansowego - o 60% - zanotowały spółki życiowe. W podziale na spółki najwyższy wynik wypracowały majątkowa Compensa (46,9 mln zł, wzrost o 10% r/r) oraz InterRisk (37 mln zł, wzrost o 6%), natomiast najwyższy wzrost osiągnęły Compensa Życie (o 107%) i Wiener (o 45%).

Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG w Polsce, komentuje:

"Dzięki wysokiemu wzrostowi spółek majątkowych oraz dobrym wynikom spółek życiowych zmierzamy w kierunku zdobycia strategicznego celu Grupy, jakim jest osiągnięcie 10% udziału w rynku. W ubezpieczeniach komunikacyjnych udało nam się już osiągnąć 11%, a na rynku majątkowym przekroczyliśmy próg 9%. Ten nadzwyczajny rozwój zawdzięczamy zarówno akwizycji i współpracy strategicznej, ale też znacznemu wzrostowi organicznemu będącemu zasługą wybitnych pracowników oraz partnerów. Z optymizmem spoglądamy w nadchodzące miesiące, jednocześnie skupiając się na rozwoju innowacji oraz optymalizacji modeli biznesowych zgodnie z założeniami Agendy 2020". (ANT)

Za:

VIG

 


VIG swoją strategię zakładającą zdobycie 10% udziałów w rynku ogłaszał w 2016 roku. Dawał sobie wtedy na realizację celu od 3 do 5 lat. I zakładał, że jeśli nie będzie okazji do akwizycji, wystarczy wzrost organiczny... 3 lata właśnie mijają, okazja szczęśliwie się nadarzyła, VIG jest bliżej niż dalej. Czy teraz już faktycznie wystarczy tylko wzrost organiczny?

Anna Trzcińska

Zastępca redaktora naczelnego

Źródło: Dziennik Ubezpieczeniowy